ความเห็น 423412

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ศศินันท์

จากการที่หนิงไปประชุมเกี่ยวกับการจัดรัฐบริการสำหรับคนพิการนั้น  เราก็จะพูดถึงผู้ใช้และได้ประโยชน์ร่วมกันคือผู้สูงอายุด้วยค่ะ เพราะตัวเลขมากขึ้นทุกปีๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสื่อเสียง  ผู้สูงอายุที่สายตาผิดปกติตามวัยก็สามารถใช้ฟังร่วมกันได้  หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางเมื่อต้องเดินทางสาธารณะ  พวกทางลาด รถเข็น หรือลิฟต์ต่างๆอ่ะค่ะ  ผู้สูงอายุที่เดินไม่สะดวกก็ได้ใช้ร่วมกัน  อย่าว่าแต่ผู้สูงอายุเลย  หนิงว่าแม้แต่พวกเราวัยสมบูรณ์แข็งแรงก็เถอะ  ถ้าต้องประสบปัญหาสุขภาพไปช่วยขณะก็จะได้ใช้ร่วมกันไงคะ