ความเห็น 42258

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา

เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ เพราะไม่ว่าเราจะแบ่งงานหรือจะแบ่งเขตตามสิ่งใดก็ตาม ถ้าเราเข้าใจภาระกิจหลักของเราแล้วว่า "เราทำทุกอย่างเพื่อนักเรียน" ไม่ว่าจะแบ่งอย่างไร ทุก ๆ ก็มุ่งหมายทำประโยชน์ให้กับอนาคตของชาติเหมือนกันครับ