ความเห็น 42179

สอนคน หรือ สอนหนังสือ

ชาลินี พลเสน 483070300-0
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

AAR อ.จินตนา

Expectation

  • อ.น่ารัก สวย อ.ต้องปล่อยทานข้าวเร็วแน่ๆเลย
  • ความรู้ที่ได้เรานำไปใช้ประโยชน์ได้
  • สิทธิที่ผู้ป่วยควรได้รับ

Over Expectation 

  • ได้ทราบสิทธิของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทั้งในทางทฤษฏีและในทางปฏิบัติ
  • สิทธิบางข้อไม่ได้เป็นไปในทางที่เราเข้าใจ  สิทธิของผู้ป่วยบางข้อเราเข้าใจผิดมาตลอด
  • ทราบถึงการประยุกต์สิทธิบางข้อให้นำมาใช้ในการบริการทางรังสีวินิจฉัย
  • อ.น่ารักดีค่ะ มากกว่าที่คิดไว้ค่ะ

Under Expectation

  • บางที เราควรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละคนว่าเคยเจอหรือว่าทราบอะไรเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วยมาบ้าง ทั้งในทางที่ถูกและผิด
  • อ. ปล่อยทานข้าวช้าไปนิดหนึ่งนะคะ ทำให้รู้สึกไม่ค่อยอยากฟังเวลา อ.สอน