ความเห็น 42083

ผงเกลือแร่

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์วัชรีย์                                    

  • เพิ่งได้ยินเรื่องนี้เป็นครั้งแรก... นับเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ที่ดี และนำไปใช้ได้จริง

ขอขอบคุณครับ