ความเห็น 42081

จิตกับกาย...(Mind and Physical)

เขียนเมื่อ 

     ขอเชื่อมโยงไปไว้กับชื่อ "ชายขอบ" หน่อย เพราะบันทึกนี้หาตั้งนาน ไม่เจอ จนต้องไปตั้งเป็นคำถาม