ความเห็น 42003

ความก้าวหน้าในการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร

ธุวนันท์
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณท่านรองไพโรจน์เป็นอย่างสูงที่กรุณาสนับสนุน คณะทำงานจะตั้งใจทำต่อไปคะ

ขอขอบคุณ คุณปภังกร มากคะและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องใช้ทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิผล