ความเห็น 41890

R2R : กลุ่ม DM

เขียนเมื่อ 

     ในบรรยากาศตอนเริ่มต้นของกลุ่มนี้ ผมสังเกตเห็นบางอย่างคือ คุณลิขิต น้องเขาจับประเด็นได้ไม่ดีนัก และมายืนยันตอนวันสุดท้ายในตอนทำ AAR ด้วยตัวของน้องเขาเองว่า เพราะกัลวลอยากนำเสนอเองด้วย จึงจับประเด็นที่ฟังได้ไม่ดี หรือบางทีก็ไม่ค่อยตรงกับที่ตัวเองคิด แต่คุณลิขิตของเราก็ได้ประโยชน์ในแง่การเรียนรู้เพื่อทำหน้าที่นี้เป็นอย่างดี เรียกว่าเรียนรู้ด้วยตนเอง และรู้ตนเอง น่าชื่นชมมาก
     วันแรกพี่ตู่ก็ยังเป็น Fa มากกว่าจะเป็น K-Fa (คุณอำนวย) แต่ในวันหลัง ๆ พี่เขาก็เป็น K-Fa ได้อย่างยอดเยี่ยม เรียกว่าพลิกสถานการณ์เอาจนได้ 
     บทเรียนสำหรับผมเองที่นับว่าสำคัญมากในเชิงประจักษ์คือผมได้สังเกตเห็นความแตกต่างของการทำหน้าที่เป็น Fa และ K-Fa เพราะเท่าที่ผ่านมาเพียงนึกเปรียบเทียบเอาจากประสบการณ์ แต่คราวนี้ได้เห็นชัดในทุกแง่มุม อีกประการหนึ่งคือ การที่ทีมคุณอำนวยได้มานั่งทบทวนกันโดยการทำ AAR ในตอนเย็นของแต่ละวัน นับว่าเป็นประโยชน์มาก ทั้งในแง่การปรับ และการเสริมพลังให้กัน เป็นการเรียนรู้แบบสด ๆ จริง ๆ