ความเห็น 41824

การเจรจาระหว่างประเทศกับการค้าเสรี

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับสำหรับทุกความเห็น

"...และปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยคือเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศไทยเอง"

อืม...ความจริงแล้วนอตว่าที่เด่นชัดเลยน่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจมากกว่า  การจัดการเศรษฐกิจของประเทศถ้าสังเกตแล้วจะเห็นว่าขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ  ประเทศที่เจริญแล้วส่วนใหญ่ให้ความสำคัฐกับกระทรวงที่เกี่ยวกับการเงิน  การพาณิชย์  การอุตสาหกรรม  หรือให้ความสำคัญกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดี  ประเทศไทยเองเพิ่งจะมีแนวโน้มไปในทิศทางดังกล่าวเมื่อไม่นานมานี้เอง  ทั้งนี้ก็เพราะที่ผ่านมารัฐบาลส่วนใหญ่เลือกที่จะทุ่มเทความสำคัญกับกระทรวงหรืองานในด้านที่สามารถเอื้อผลประโยชน์ให้แก่รัฐบาลเสียมากกว่า  ดังนั้นฐานรากทางเศรษฐกิจของไทยที่ควรจะได้รับการดูแลจากรัฐจึงอ่อนไหว  และเมื่อเผชิญกับปัญหาครั้งใหญ่ในปี ๔๐ เศรษฐกิจไทยจึงไม่สามารถต้านทางปัญหาดังกล่าวได้