ความเห็น 41822

บันทึกการเมืองไทย : (45) สัจจะย่อมชนะเสมอ

เขียนเมื่อ 
อธรรมอีกอย่างหนึ่งคือการคอรัปชั่น โกงกินบ้านเมือง     ผู้มีประสบการณ์ตรงบอกว่ารัฐบาลนี้โกงกินเหลือเกิน