ความเห็น 41810

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้บล๊อกเพื่อการจัดการความรู้ วันที่ 1-2 มิถุนายน 2549

ปิติกานต์
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

ยินดีคะ และหากมีการอบรมหรือแลกเปลี่ยนร่วมกันจะแจ้งให้ทราบนะคะ

                                                                 ปิติกานต์