ความเห็น 41798

สภามหาวิทยาลัย : 27. แนวโน้มในอนาคต

เขียนเมื่อ 
ขอบพระคุณที่กรุณาให้ภาพที่เกิดขึ้นจริงในสังคมครับ    ผมเองไม่รู้ภาพจริงเหล่านี้ จึงได้ประโยชน์มากจาก comment นี้ครับ