ความเห็น 41668

เวทีค้นหาปัญหาเพื่อหาโจทย์วิจัยPARอาหารปลอดภัยของตำบลท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร (1)

เขียนเมื่อ 
ที่แม่ฮ่องสอนเราได้ร่วมกันทำ หลักสูตร "การวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม" เพื่อพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank)ปี ๒๕๔๙ ขึ้น เนื้อหาน่าสนใจทีเดียวครับ เพราะได้ผ่านการทดลองใช้งานจนพวกเราสรุปกันได้ว่า หลักสูตรที่พวกเราทำขึ้น เหมาะสมกับบริบทที่นี่ และ ใช้ได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้...โดยหลักก็คือ ให้ชาวบ้านเขารู้ตัวเองให้ถ่องแท้ โดยการจัดกระบวนการ วิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม...แบ่งชาวบ้านออกเป็น ๔ กลุ่ม ตั้งแต่ระบบการผลิต พืช สัตว์ สัตว์/ระบบการจัดการดินน้ำป่า/ระบบชุมชน(รู้จักตนเอง)/ระบบบริโภค...พอได้เนื้อหาจากเวทีกลุ่มย่อยเหล่านี้แล้ว ก็นำมาสรุปรวมกันในกลุ่มใหญ่ให้เห็นภาพรวม ของชุมชน ...ภาพที่เกิดขึ้น ณ ตรงนั้นก็คือ ศักยภาพของชุมชน รวมทั้งเห็นเงื่อนไขของปัญหาซ่อนอยู่...พอได้หรือมองเห็นประเด็น ก็จะนำประเด็นปัญหามาถกกัน(กรณีต้องการแก้ไขปัญหา-พัฒนาโจทย์) ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับฐานทุนของชุมชน...กระบวนการแบบนี้อาจจะใช้เวลาบ้างแต่ก็คุ้มค่าเลยทีเดียวครับ เหนื่อยหน่อย แต่ได้ข้อมูลมาวางแผนพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี และมีส่วนร่วมของชุมชนด้วย(ตรงนี้สำคัญ) ส่วน ประเด็นปัญหา ที่น่าสนใจ (เร่งด่วน) ประเด็นนี้ เราจะหาโอกาสมานั่งคุยแบบธรรมชาติกับชาวบ้านอีกที เพื่อระดมข้อคิดเห็นและทางเลือก ตลอดจนกลวิธีการแก้ปัญหา หากน่าสนใจ เราก็จะพัฒนาเป็นโจทย์วิจัย นำเสนอเป็นเอกสารเชิงหลักการ นำเสนอ สกว. เพื่อเข้าสู่ระบบ "การวิจัยเพื่อท้องถิ่น" ต่อไปครับ/// นี่เป็นส่วนหนึ่งของเวทีที่เราทำกันบ่อยๆที่แม่ฮ่องสอน ครับ...นำมาแลกเปลี่ยนประเด็นนี้