ความเห็น 416346

การใช้สารพิษ ความรู้ที่เป็นพิษ และเทคโนโลยีที่เป็นพิษ

เขียนเมื่อ 

ครับ

ผมว่า เราไม่กลัวสารพิกันเลยนะครับ

เขาอาจคิดว่ากินสารพิษ ดีกว่าไม่มีอะไรกินมั้งครับ