ความเห็น 41575

เวทีค้นหาปัญหาเพื่อหาโจทย์วิจัยPARอาหารปลอดภัยของตำบลท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร (1)

เขียนเมื่อ 

ผมเคยลงชุมชนทำเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารให้ได้มาตรฐายผลิตภัณฑ์ชุมชน