ความเห็น 41556

เวทีค้นหาปัญหาเพื่อหาโจทย์วิจัยPARอาหารปลอดภัยของตำบลท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร (1)

สิงห์ป่าสัก
IP: xxx.179.1.28
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.ปภังกร

     ผมลงพื้นที่ส่วนใหญ่จะไปร่วม เมื่อมีการประสานงานจากนักส่งเสริมที่อยู่หน้างานครับ แต่ก็ลงพื้นที่บ่อยเหมือนกันทุกอาทิตย์  เป็นการไปร่วมดำเนินกระบวนการต่างๆ เช่น การหาโจทย์วิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น ขณะนี้มี พ.ท.ที่กำลังดำเนินการอยู่ประมาณ 20 กว่าจุด ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวครับ