ความเห็น 415282

หลังบ้านครู (วันที่ 6)

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณสำหรับความรู้ที่กรุณาถ่ายทอดให้   ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์และสนุกในการเรียนมากๆ   หวังว่าจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากอาจารย์ในโอกาสต่อๆไปนะคะ