ความเห็น 41517

ระบบช้า กำลังแก้ไขโดยย้ายกลับประเทศ

เขียนเมื่อ 

อ.จันทวรรณคะ 

ขอเสนอแนะ ไม่แน่ใจว่าเรื่องเหล่านี้ จะทำให้ระบบเร็วขึ้นหรือไม่ 

1. เรื่องการอบรม หากจะขอร้องให้เป็นการอบรมแบบ demonstrate ไม่ทราบว่าจะเป็นไปได้แค่ไหน โดยเฉพาะช่วงนี้

2. การใช้ blog ในการสอนนักเรียน นักศึกษา โดยให้นักเรียนค้นหาความรู้ (ซึ่งส่วนใหญ่ก็ search มาจากเน็ตนั่นเอง) มาเขียนตอบใน blog  จะตรงกับวัตถุประสงค์ของ gotoknow กับการขับเคลื่อน KM ที่ต้องการเน้นการบันทึกและ ลปรร. tacit knowledge หรือไม่  อยากให้ทีมงาน และ สคส. พิจารณาประเด็นนั้ด้วย

3. Photo blog ซึ่งเป็น feature ใหม่  แต่อาจทำให้ระบบช้า ถึงแม้จะเป็น feature ที่น่าสนใจ แต่ยังยากให้เน้น KnowledgeVolution เน้นการเขียนบันทึกมากกว่า ส่วนรูปก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อความ