ความเห็น 41476

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้บล๊อกเพื่อการจัดการความรู้ วันที่ 1-2 มิถุนายน 2549

เขียนเมื่อ 
หากมีการอบรมครั้งต่อไปช่วยแจ้งที่สำนักพยาบาลด้วยนะคะ มีอาจารย์และนักศึกษาสนใจคะ