ความเห็น 414726

ระบำเทพบันเทิง

ธ.วั ช ชั ย
เขียนเมื่อ 
ได้ยินแต่เพลง คุ้นกับท่อนที่ว่า "ร่วมกันร้องทำนองลำนำ" แต่เสียดาย ไม่ค่อยจะได้ดูระบำรำฟ้อน คงต้องหาโอกาสไปดูบ้างแล้ว