ความเห็น 41320

ระบบช้า กำลังแก้ไขโดยย้ายกลับประเทศ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์จันทวรรณ...                                  

  • เชื่อมั่นว่า ทุกท่านที่เข้ามาเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ศึกษา...ต่างก็ได้รับประโยชน์จาก Gotoknow มากมาย

ประกาศเสียเลย... ท่านผู้ใดต้องการเข้าร่วมงาน Research Lab. (เป็นผู้ช่วย webmaster)

โปรดติดตามข่าวประกาศให้ดี เพราะท่านอาจจะมีโอกาสได้งานสำคัญ...

  • (1). ทำงานร่วมกับครูบาอาจารย์ชั้นนำของประเทศ
    (2). มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่... ระบบแรกของไทย
    (3). มีส่วนร่วมในการส่งเสริมภูมิปัญญาให้ไทยแข่งขันกับนานาชาติได้

เรียนมาด้วยความเคารพ