ความเห็น 413161

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 

แหมเหมือนกันเลยตอนนี้นอนห้องเดีนวกับคุณแม่ภรรยา อายุ 90  ส่วนคุณแม่ตัวเอง 86 ครับ

นึกถึงเวลานั้นทำไงดี  คงแล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วของเราดีกว่า