ความเห็น 41261

การสอบพ่อแม่ เป็นการกระตุ้นสังคมให้ช่วยกันดูแลลูก

เขียนเมื่อ 

บอกไป  ก็เสียข้อสอบเขาเปล่าๆ

ขออุบไว้  คุยนอกรอบ จะดีกว่า