ความเห็น 41260

Workshop เล็ก ๆ

เขียนเมื่อ 
อย่างนี้ซิค่ะ จึงจะเรียกว่า คุ้มกับการไปอบรมจริงๆ ได้ความรู้ นำมาใช้ในหน่วยงาน และยังถ่ายทอดให้คนอื่นในหน่วยได้อีกด้วย และชื่นชมคนที่นำเรื่องแบบนี้ มาเล่าสู่กันฟังด้วย