ความเห็น 41254

คนคอเดียวกัน (ภาษาKM)

เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับคุณสิงห์ป่าสักทุกข้อเลย เพิ่มให้อีกข้อหนึ่งครับ KM