ความเห็น 41119

คนคอเดียวกัน (ภาษาKM)

เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะ พบว่าถ้าเราเอา KM มาจับในงานต่างๆ และชักชวนให้คนเห็นประโยชน์ ทำให้เรามองผลลัพธ์ของงาน มองวิธีการทำงานมากกว่ามองลักษณะคน รู้สึกเลยค่ะว่า คิดและทำงานต่างๆได้แบบสร้างสรรต์ขึ้น และหา"แนวร่วม"ได้ง่าย เหมือนอย่างที่คุณวีรยุทธบรรยายนี่แหละค่ะ