ความเห็น 411

ความตาย กับ ภาษี ท่านจะหนี2สิ่งนี้ไม่พ้น

IP: xxx.12.74.8
เขียนเมื่อ 

     ในเมื่อเราเกิดมา ได้รับชีวิตมาโดยความเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แบบหรือไม่ก็ตาม เราก็ย่อมที่จะคืนความเป็นธรรมชาติกลับคืนสู่โลก ด้วยความตาย ซึ่งไม่มีใครที่จะหนีสัจจธรรมนี้ได้พ้น

     และเมื่อเราเกิดมาเป็นบุคคลในประเทศหนึ่งๆแล้ว เราก็ย่อมที่จะคืนความเป็นบุคคลของประเทศด้วยการเสียภาษี เมื่อมีรายได้พอที่จะช่วยเหลือประเทศบ้านเมืองที่เราเกิดและเติบโตอยู่ที่นั่น บางคนอาจจะไม่รู้ตัวว่าเสียภาษีไปแล้ว แต่ในความเป็นจริงทุกคนที่เป็นประชากรของประเทศนั้นๆ ต้องเสียภาษีให้กับประเทศทั้งสิ้น(ภาษีทางอ้อม) นั่นก็แสดงว่าทุกคนก็ไม่สามารถที่จะหนีภาษีได้

   " แม้ความตายก็ไม่อาจที่จะหนีภาษีได้ " เพราะหากเราตายในช่วงปีภาษี คนที่อยู่(ตัวแทน) ต้องเป็นผู้เสียภาษีแทน ตามเงินได้ของผู้ที่ตาย

น.ส.กฤติยา       ภักดีใหม่      4635008

น.ส.จุฑารัตน์     จุลสุรา         4635051

น.ส.พันธุ์นีภา      ภูเสนพันธุ์    4635190

น.ส.มนฤทัย       วัฏฏะวุฒิสาร  4635220

น.ส.รัตติยา         ทรงเกียรติ    4635238

น.ส.รุ่งทิพย์        สีทอง            4635242

น.ส.วินัดดา          สายทองอินทร์ 4635271

น.ส.เสาวณีย์        พงศาดี           4635338