ความเห็น 410603

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณพี่ศศินันท์ มาช้าอีกแล้วค่ะ เพิ่งเสร็จจากธุระญาติผู้ใหญ่จากไป พิธีการที่ลูกหลานช่วยกันทำให้ด้วยความรัก ระลึกถึงความดี ลุล่วงไปด้วยดี พวกเราไม่ได้เศร้าโศกร่ำไรเพราะการปฏิบัติธรรมช่วยทำให้เข้าใจสัจจธรรมของชีวิตเป็นอย่างดีค่ะ

สังคมที่จะมีผู้สูงอายุมากขึ้นเป็นโอกาสพอๆกับเป็นปัญหา น่าเป็นห่วงคือผู้สูงอายุที่ยากจน ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ อย่างสถิติที่คุณพี่นำมาแสดง

ตอนที่ตัวเองเรียนปริญญาโทที่อเมริกากว่าสิบเจ็ดปีมาแล้ว ได้เขียนรายงานเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการสื่อสารในสังคมที่มีผู้สูงอายุมากขึ้นของอเมริกา เท่าที่จำได้ ได้กล่าวถึงการที่ผู้สูงอายุได้รับการมองอย่างไรในสื่อละครและภาพยนตร์ การโฆษณา เช่นมองด้วยความขบขัน สังเวช หรือด้วยความเคารพ เนื้อหาที่สื่อไปทำให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือไม่ หนังสือ นิตยสารสำหรับผู้สูงอายุควรมีลักษณะอย่างไร เรียนกับอาจารย์ที่หินมากแต่ได้คะแนนรายงานนี้ถึง93 เต็ม 100 เสียดายทีย้ายที่อยู่หลายครั้ง ไม่เช่นนั้นคงน่านำโครงมาเขียนในบริบทของเมืองไทย

ประทับใจมากค่ะที่คุณพี่นำเสนอเรื่องที่น่าให้ความใส่ใจ และมีข้อมูลครบ ลงลึกเช่นนี้