ความเห็น 408835

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 
ปริมาณน้ำฝนทั่วประเทศตามที่วัดได้ แสดงอยู่ในรูปล่างสุดของ tab น้ำ ใน {ลมฟ้าอากาศ} ของ GotoKnow Monitor ครับ