ความเห็น 408637

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 
  • ตามมา 
  • ผู้สูงอายุบ้านเราถ้าอยู่กับลูกหลาน
  • น่าจะมีความสุขมากกว่าชาวต่างประเทศนะครับ
  • ฝนตกเป็นอย่างไรบ้าง
  • ที่กรุงเทพฯ
  • ฝนตกหนักไหมครับ