ความเห็น 408469

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 

คุณเอกคะ

P


พอดีบันทึกแรก ดิฉันใส่ linkผิด เลยขอลบ และนำขึ้นใหม่ค่ะ
linkข้างล่างนี้ เป็นมติ คณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจเกี่ยวกับ แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทยฉบับที่  1 .... 2550-2554 ค่ะ