ความเห็น 408431

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

P
ขอบคุณที่มาเยี่ยม และ เล่าว่า ได้ไปร่วมเขียน ให้กระทรวงพัฒนาสังคมฯ เรื่องยทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ผู้สูงอายุ  มาฝากด้วยค่ะ เพราะจะมีชาวต่างชาติสูงอายุมาอยู่ด้วยค่ะ ตอนนี้เริ่มมีที่อิสาณแล้ว

 

เรื่องนี้  เป็นเรื่องเดียวกับ   ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย  ไหมคะ 

 เรื่องแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่จะเน้นผู้อยู่อาศัย เน้นความเป็นชุมชนให้มากขึ้น ตลอดจนการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยเชื่อมโยงไปถึงแผนพัฒนาชุมชนแออัดที่ได้มีการพิจารณาไปบ้าง 

 และดิฉัน ก็มีข้อมูลที่เกี่ยวกับ……ตลาดนักท่องเที่ยวในวัยสูงอายุหรือวัยเกษียณ นับเป็นตลาดสำคัญที่หลายฝ่ายกำลังสนใจศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มว่าจะมีโอกาสเดินทางมาใช้ชีวิตบั้นปลายในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่
จึงทำให้รัฐบาลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พยายามผลักดันและส่งเสริมให้มีการลงทุนสร้างที่พัก
รองรับกลุ่มนี้หรือที่เรียกว่าธุรกิจลองสเตย์ เพื่อรองรับตลาดผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นวัยทอง มากขึ้น 

ทั้งนี้คาดว่าในปี 2550-2553 หรืออีก 3 ปีข้างหน้า จะมีชาวญี่ปุ่นเกษียณอายุสูงถึง 7,000,000- 8,000,000
คน ซึ่งส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปใช้ชีวิตในต่างแดน โดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ นับเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบ เพราะสภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกัน แต่ก็มีอีกหลายประเทศที่ชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจไม่
แพ้กัน อาทิเช่น หมู่เกาะฮาวาย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลียและมาเลเซีย ฯลฯ

ปัญหาสำคัญที่ประเทศไทย ต้องเร่งแก้ไข เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการพำนักของชาวญี่ปุ่น คือระบบการรักษาพยาบาล ความปลอดภัย การเข้าถึงบริการของภาครัฐ การติดต่อสื่อสารด้านภาษา และการอยู่ร่วมกับชุมชน