ความเห็น 407867

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 

 สวัสดีค่ะคุณสุชาดา

คุณสุชาดาเล่าและให้ข้อคิดว่า.....

ญาติดิฉันชอบพบปะสังสรรค์กัน  ชวนกันเข้าวัด  พอได้เข้าวัดจะมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส   

        ดิฉันคิดว่า  ในวัยผู้สูงอายุไม่ควรจะปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียว หรือ อยู่เป็นประจำ จะทำให้เหงา และเป็นโรคซึมเศร้า ได้ง่าย

ผู้สุงอายุ เมื่อมีการสมาคมพบปะสังสรรค์กัน จิตใจก็จะร่าเริงแจ่มใส และมักจะคิดสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมได้อีกไม่น้อยค่ะ

อ้างถึงสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แถลงข่าวงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2550

 นพ.บรรลุ ศิริพานิช ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แถลงข่าวงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2550 ว่า คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ(กผส.) มีฉันทานุมัติยกย่องให้พระพรหมมังคลาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ) เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2550 เป็นคนแรกของประเทศไทย

โดยปกติบุคคลอายุ 60 ปีขึ้นไป เมื่อเกษียรอายุก็จะไม่ทำงานอีก เป็นการเข้าใจผิด เพราะเมื่อเกิดมาเป็นคนมีเพียงการเกษียณอายุราชการ ไม่มีการเกษียณอายุการทำงาน ต้องทำจนตายจึงจะเป็นคนที่มีศักดิ์ศรี อยากเสนอให้มีการขยายอายุในการเกษียณอายุราชการ ให้เป็นไปตามศักยภาพการทำงานของแต่ละบุคคลมากกว่าการยึดที่ช่วงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการแพทย์ เนื่องจากบางคนแม้อายุมากแต่ยังทำงานได้ดีกว่าคนรุ่นใหม่