ความเห็น 407556

การระดมสมองแผนที่เดินทางเศรษฐกิจพอเพียง

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อ.ปัทมาวดี

  • เข้ามาอ่านงานอาจารย์ครับ
  • ครั้งที่สามแล้วด้วย คงจะคืบหน้าไปมากแล้วใช่ไม๊ครับ
  • ขอเป็นกองเชียร์อยู่ข้างๆขอบสนาม