ความเห็น 407467

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณบัวเงิน

P

ดีใจที่แวะมาเยี่ยมนะคะ และได้แลกเปลี่ยนข้อมูลว่า.....

ผู้สูงอายุในชนบทบางคนได้รับการดูแลจาก องค์กรท้องถิ่น  เพียงเล็กน้อย  เดือนละ  500  บาท   แต่ต้องผ่านการประชามติของหมู่บ้านนั้นๆ  หลายๆคนก็ผิดหวัง   เงินน้อยคนมาก  จึงต้องมีวิธีการจัดสรร   ดูจำนวนเงินอาจจะน้อยแต่สำหรับผู้สูงอายุในชนบท ก็เป็นการช่วยเหลือที่มีค่าสำหรับพวกเขาค่ะ

เท่าที่ทราบ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการจัดสวัดิการเพื่อการกินดี อยู่ดีด้วย

แต่จริงๆแล้ว ทางองค์กรที่ว่า นี้ จะสามารถเลือกได้ว่า จะจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการทางด้านไหน ส่วนใหญ่ จะให้ความสำคัญทางสาธารณูปโภคมากกว่า

ดังนั้น การจัดสวัสดิการจึงมักมีเพียงการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ผู้สูงอายุและคนพิการ และให้เป็นไปตามดุลพินิจผู้บริหารค่ะ

แต่รู้สึกเรื่องนี้ อาจจะมีการปรับปรุงค่ะ