ความเห็น 407351

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณพจนา

คุณพจนา คิดว่า ในสังคมเรา ไม่น่าทอดทิ้งผู้สูงอายุ จึงสงสัยว่า คนสูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง เป็นกลุ่มไหนบ้าง

ดิฉันก็อยากทราบเหมือนกัน จึงไปค้นข้อมูลจาก

 รายงาน โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร การเรียนรู้ต่อเนื่องสำหรับผู้สูงวัย::ศาสตร์แห่งชีวิต เพื่อการสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550

สรุปว่า:: ผู้สูงอายุที่มีแนวโน้ม จะถูกทอดทิ้งมากที่สุดคือ::

  1. กลุ่มบุคคล ที่บุตรหลานมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน และประพฤติออกนอกลู่นอกทาง เช่น หนีโรงเรียน เรียนไม่จบ ติดยาเสพติด ติดการพนัน มั่วสุมทางเพศ
  2.  กลุ่มบุคคลที่ไม่ได้แต่งงาน หรือแต่งงานแต่ไม่มีบุตร หรือมีบุตรน้อย หรือบุตรน้อย อันมีเหตุจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร......กลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ จากการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 600ตัวอย่าง อายุ 30 -65 ปี  มีคนที่เป็นโสด มีถึง 30%ที่ยังไม่ได้แต่งงาน   รวมถึงคนที่แต่งงานแล้ว แต่ไม่มีบุตรอีก 8%   และที่มีบุตรไม่เกิน 2 คนอีก 66%

ทำสัดส่วนให้ผู้สูงวัยกับคนวัยทำงานใกล้เคียงกัน เมื่อบุตรแยกไปมีครอบครัว ของตัวเอง ก็ไม่มีเวลามาดุแลเลี้ยงดูผู้สูงอายุเหล่านี้

   3.กลุ่มบุคคลที่ไม่มีอาชีพเป็นหลัก  เร่ร่อนปัจจุบันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมัก เก็บของเก่าหรือเศษขยะขาย  ขายอาหารเครื่องดื่มแบบรถเข็น ซึ่งต่อไป หลัง พ.ศ. 2570 กลุ่มนี้  จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสและด้อยการศึกษา ไม่มีที่อยู่อาศัย มักมองว่า จะไปพักอาศัยในวัด ถ้าหารายได้เองไม่ได้

   4. กลุ่มเพศทางเลือก....น่าจะเป็นเพศที่ 3

   5.กลุ่มนักโทษในเรือนจำที่จะพ้นโทษในขณะที่เป็นผู้สูงอายุ

  6.กลุ่มที่ป่วยเรื้อรัง จนญาติไม่อาจรับภาระได้ และถูกนำไปทิ้งที่ บ้านไร้ที่พึ่งธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ส่วนผู้สูงอายุนอกเหนือจากกลุ่มเหล่านี้ ก็ยังมีโอกาสถูกทอดทิ้ง ถ้าโครงสร้างสภาพสังคม ยังไม่ได้รับการแก้ไข