ความเห็น 407254

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

P

คุณสุดารัตน์ คุณครูคนเก่งร.ร.บ้านจันรม จังหวัดสุรินทร์   มีแนวทางการสอนเด็กๆให้มีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างน่าประทับใจ  อาทิเช่น

การจัดการเรียนรู้วิชาน้ำหมักชีวภาพเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม...ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยการผลิตน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆ ตามที่นักเรียนคิดค้นและการแปรรูปผลิตภัณฑ์...และยังให้นักเรียนไปขายได้อีก...

 ถ้าเด็กๆของเรา ได้รับการปลูกฝังให้มีการเรียนรู้   ลงไปถึงระดับปฏิบัติจริงๆ จนกระทั่ง ต่อไป อาจมีการพัฒนาเป็นทักษะที่สามารถต่อยอดไปได้อีกมากมาย สังคมของการเรียนรู้ในชุมชนก็จะเกิดขึ้น และขยายเป็นวงกว้างขึ้นๆ เป็นชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจเข้มแข็ง คนในชุมชนก็จะมีความสุข มีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันค่ะ

ดิฉันฝันไว้.....และอยากให้ความฝันเป็นจริงค่ะ

และถึงชุมชนที่คุณสุดารัตน์กล่าวถึง  จะเป็นผู้สูงอายุเสียเป็นจำนวนมาก แต่ถ้า  ชุมชนนี้ อยู่กันอย่างพอเพียง  อยู่เย็นเป็นสุข   คนในชุมชนก็จะไม่ทอดทิ้งกัน จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่ะ 

 เอารูปกาแฟโบราณที่คุณสุดารัตน์กล่าวถึง มาให้ชิมค่ะ ของโบราณๆอร่อยนะคะ 

กาแฟโบราณ.....ชงด้วยถุงชงแบบเก่า และอาจไม่ใช้กาแฟ 100 % แต่จะมี คาราเมล ข้าวโพด ข้าว งา ผสมอยู่ด้วย

 สันนิษฐานว่า มาจากสูตรของเวียดนาม ซึ่ง อาจมาจากสูตรของชาวฝรั่งเศสอีกที  (เคยอ่านพบ ไม่ยืนยันค่ะ)