ความเห็น 406506

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

sasinanda
IP: xxx.121.192.173
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 

ขอบคุณ  คุณConductor .ที่ช่วยนำข้อมูลที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งมา เพิ่มเติมนะคะ
 เรื่องหลักประกันในชีวิตคนเราทั้งทางด้านสุขภาพและเรื่องการเงิน เป็นเรื่องที่สำคัญมาก และต้องมีการวางแผนระยะยาวด้วยที่ประเทศเรา ก็มีระบบ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือประชาชนทั่วไป
 ระบบ ประกันสังคม สำหรับพนักงานของสถานประกอบการต่างๆที่เป็นเอกชน ซึ่งทั้ง 2 ระบบนี้  เคยมีข่าวจากทางการเมืองว่า  จะรวม กองทุนเงินประกันสังคมกับกองทุน เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) เข้าด้วยกัน แต่โดนคัดค้านมาก จากพนักงานระบบประกันสังคม ว่าไม่เป็นธรรม เลยหยุดไป
 ไม่อยากให้การเมือง เข้ามาแทรกแซงค่ะ 
ส่วนระบบเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ ก็ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แต่ดอกผลที่จะได้เพิ่มเติมจากทรัพย์สินของกองทุน อาจมีขึ้นลงบ้าง แล้วแต่ว่า ไปลงทุนอะไร สัดส่วนเท่าใดมีคนพูดว่า ไปลงทุนในตราสารหนี้ตั้ง 90% ผลตอบแทน จะได้น้อยไป แต่ดิฉันว่า ดีแล้ว ดีกว่า ไปลงทุนในหุ้นมากๆ เพราะ ความผันผวนมีมาก ดีไม่ดี จะขาดทุนได้ แต่มีข่าวว่า อาจแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งถ้าแหล่งลงทุน นั้นมั่นคง ก็อาจจะได้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้น
 เสาหลักสุดท้าย    คือการเกื้อกูลกันในครอบครัว เป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่ดีงามของเรา ที่ควรจะมีการรณรงค์ให้มีความเข้มแข็งตลอดไปค่ะ