ความเห็น 406434

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะครูวุฒิ

 

ครูวุฒิเล่าว่า.....

ภาพความเดียวดายของผู้สูงอายุก็ยิ่งเกลื่อนตามากขึ้น  การวางแผนเพื่อรองรับวันเวลาบ่ายคล้อยและพลบค่ำของชีวิตของผู้คนที่นี่แทบไม่มีเลย  ส่วนใหญ่ฝากความหวังไว้กับลูกหลาน  ในขณะที่ลูกหลานก็แทบเอาตัวไม่รอด 

สถานการณ์ดังกล่าวของสังคมชาวนาในชนบท  ท่านผู้รู้ระดับปราชญ์ชาวบ้านหลายท่าน  ได้แสดงความเป็นห่วงและได้เคยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตรองรับวันเวลาความสูงวัยด้วยภูมิปัญญาและปัจจัยพื้นฐานของชีวิตอย่างง่ายๆ  ที่ส่วนใหญ่แล้วจะสามารถทำได้ทุกคนโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภายนอก 

ให้รีบปลูกต้นไม้ยืนต้นเชิงเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว ไว้เป็นบำเหน็จบำนาญสำหรับตัวเองและต่อไปยังบุตรหลานเมื่อชราภาพ

ดิฉันคิดว่า....นี่คือ วิธีการช่วยเหลือตัวเองง่ายๆ ที่ตอนหนุ่มสาว เลี้ยงต้นไม้ไว้มากๆ    เมื่อแก่ตัว ให้ต้นไม้เลี้ยงเรา

ดิฉันชื่นชมมากค่ะ ขอบคุณค่ะ

และนี่คือการพึ่งพาตนเอง แบบเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ