ความเห็น 406394

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

sasinanda
IP: xxx.121.192.173
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณชีวิน

P

คุณชีวินสงสัยว่าสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ จะเป็นอย่างนี้ ทุกประเทศหรือเปล่า

ประชากรโลกมีประมาณ 6605 กว่าล้านคน 60.6%เป็นชาวเอเซีย เฉพาะอินเดียประเทศเดียว ก็มีประชากรมากกว่าประชากรของประเทศในแถบทวีปยุโรปทั้งทวีป...ไม่รวมรัสเซีย +กับประเทศอุตสาหกรรมทั้งหมดรวมกัน

สำหรับประเทศไทย อยู่ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง มีทั้งหมด 10 ประเทศ มีประชากรรวมกัน 500 ล้านคน เป็น 8 %เพื่ออเทียบกับทั้งโลก

ประเทศไทยมีประชากร 65.1ล้านคน เป็นที่ 19 ของโลก

อินเดียมีโครงสร้างประชากรวัยเด็กสูงถึงร้อยละ 31.8 ขณะที่ประชากร สูงอายุน้อยมาก แค่ ร้อยละ 5.1 ประชากรจึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงมากกว่าประเทศอื่นๆ และจะเป็นประเทศที่มีประชากรสูงที่สุดในโลกแทนจีน

ประชากรยุโรปมีคนสูงอายุมากกว่าคนในวัยเด็ก และเป็นแบบจำลองของประชากรไทยในอนาคต

ประเทศที่มีคนสูงอายุมากๆ มักจะเป็นประเทศที่เกิดเก่าๆ  ยกเว้นอินเดีย  แต่ถ้าเป็นประเทศเกิดใหม่ มักจะยังไม่มีปรากฏการณ์นี้ค่ะ

ขอแถมเรื่องความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุเพิ่มนะคะ จากสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

http://www.agingthai.org/?p=content&id=63