ความเห็น 406261

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

ตรงนี้สะท้อนอะไรบางอย่างนะครับ...ด้วยขนาดครอบครัวที่เล็กลง   สายสัมพันธ์ครอบครัวที่เบาบางลง   การเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่ของลูกๆหลานๆ 

  • เป็นไปได้ไหมครับที่ความสัมพันธ์ครอบครัวจะเขม็งเกลียวขึ้นภายใต้เงื่อนไขของครอบครัวขนาดเล็ก ?
  • เมื่อไหร่ที่เจ้านกน้อยจะบินกลับคืนสู่รัง และสำนึกรักบ้านเกิด พัฒนาบ้านเกิด ค้นพบคำว่า พอเพียง และเพียงพอ ?
  • คำถามนี้ผมก็ถามตัวเองเช่นกันครับ