ความเห็น 405758

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 
  • แวะมาเยี่ยมคะ...เป็นเรื่องน่าห่วงคะ...
  • ถ้าดูรายการวงเวียนชีวิตบ่อยๆ..จะพบว่าผู้สูงอายุในปัจจุบันอยู่อย่างลำบากนะคะ..โดยเฉพาะชาวบ้าน...
  • นอกจากสังคมเปลี่ยนเป็นสังคมเดี่ยวมากขึ้นแล้วยังมีปัญหาครอบครัวแตกแยกด้วยคะ
  • ผู้สูงอายุบางส่วนต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานๆ..ที่พ่อ หรือ แม่นำมาทิ้งไว้..โดยไม่ส่งเสียเลี้ยงดู
  • น่าสงสารคะ..ลำพัง..อยู่กัน 2 คนตายาย ก็แย่แล้วนะคะ
  • เงินสวัสดิการผู้สูงอายุ..ยังไม่เห็นคืบหน้าเลยนะคะ...แถมเงินที่ได้รับ ณ วันนี้ก็ไม่พอกับค่าครองชีพคะ
  • หากไม่รู้จักการออมตั้งแต่วันนี้จะลำบากในภายหน้านะคะ