ความเห็น 40568

(13) "ทางใครทางมัน"

เรืองชัย
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เรียน  เลขาสถิตย์

          ข่าว C6 ทะลุ C7 ได้นั้นเป็นแนวคิดของท่านอธิการบดี ได้กล่าวในที่ประชุมที่ห้องประชุม 3 อาคาร HS 05 คณะ HS เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิย.49 ที่ผ่านมา
รายละเอียดท่านอธิการฯ ยังไม่ได้บอกออกมาว่าเป็นอย่างไร แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะสามารถทะลุไปถึง C7 ได้ทุกคน  มีบางคนเท่านั้นหรืออาจจะเป็นทั้งหมดก็ได้(ซึ่งเป็นไปได้ยาก)ที่ต้องผ่านเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด
         ซึ่งเกณฑ์ที่ว่านี้ท่านอธิการฯ ก็ยังไม่ได้บอกใน
รายละเอียด คำบรรยายของท่านอธิการฯในวันนั้นเห็นว่าเอาขึ้นเวปมหาวิทยาลัย เพื่อให้ประชากรในมหาวิทยาลัยเข้าไปอ่านแล้วครับ