ความเห็น 4055

KM ไตรภาคีฯ ควรเริ่มที่ KM Workshop?

จันทวรรณ
IP: xxx.7.139.149
เขียนเมื่อ 
ดิฉันคิดว่า การเริ่มเรียนรู้ KM ด้วยการทำ KM Workshop ก่อน เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเปิดใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในองค์กรคะ และจะทำให้รู้ว่าองค์กรมี Knowledge gap อยู่ที่ส่วนใด ใครเป็นผู้ใฝ่รู้ และ ใครเป็นผู้รู้ ในขุมความรู้ต่างๆ ขององค์กรคะ