ความเห็น 40549

(13) "ทางใครทางมัน"

เขียนเมื่อ 

เรียน พี่เรืองชัย ที่เคารพ

        สะเดาะห์มาเรื่อยๆ นะครับ....รออ่านอยู่ครับ... ขอบพระคุณครับที่ให้ข้อมูล  ที่มีข่าวหนาหูเหลือเกินว่า C6 ทุละ 7 ได้ นี่เป็นอย่างไรครับ...... พอจะทราบไหมครับ... พอจะสะเดาะห็ให้ได้ไหมครับ 

                       ............ด้วยความเคารพครับ.......