ความเห็น 404832

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 
  • เข้ามาขออนุญาตหยิบข้อมูลไปสอนเด็กๆ ค่ะ
  • มองกลับไปในชุมชนตอนนี้ เกือบทั้งหมดจะเป็นผู้สูงอายุค่ะ....(ดูได้จากการเรียกประชุม/ทำกิจกรรมในชุมชน)...ส่วนที่เหลือก็จะเป็นเด็กวัยเรียนซึ่งเป็นรุ่นลูกหลาน....วัยแรงงานเข้าไปทำงานในตัวเมืองกันหมด
  • ถ้าสังเกตร้านค้าในเมืองจะเห็น...กาแฟโบราณ...เพิ่มมากขึ้นค่ะ....คงต้องการดึงลูกค้าวัยนี้กระมังคะ..(นอกเหนือจากผ้าอ้อมผู้ใหญ่หรือสินค้าอื่นๆ)

ขอบคุณค่ะ