ความเห็น 40476

การประชุมวิชาการ “ภาวการณ์ตาย...ภาพสะท้อนความมั่นคงทางประชากร”

เขียนเมื่อ 
สิ่งหนึ่งจากกรอบการทำงานเกี่ยวกับสถานการณ์ คือ ภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายที่มีจำนานเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในประชากรไทย น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลขสถิติที่เสริมเข้าไปในภาวะการตาย...เหล่านี้สะท้อนให้เราเห็นอะไรบางอย่างในบริบทรอบด้านหลายๆ บริบทในสังคมไทย..หากคุณชายขอบหรือท่านใดที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมฯดังกล่าว อยากจะขอ..ให้นำมา ลปรร. กันผ่าน B2B ต่อนะคะ...