ความเห็น 404564

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะคุณพนัส
P

คุณพนัสเป็นอีกตัวอย่างที่พี่ชื่นชมนะคะ ความเป็นครอบครัวที่อบอุ่น ไม่เฉพาะ ภรรยาและลูกๆ

แต่กับคุณปู่คุณย่าของเด็กๆ ก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมาก เด็กๆรักคุณปู่คุณย่ามาก ดังที่คุณพนัส เขียนไว้ว่า......

แม่ที่อายุล่วงเลยวัยแห่งการเกษียณนั้น  ท่านยังไม่หยุดการทำงาน  นอนหัวค่ำและตื่นเช้า  รวมทั้งกลางวันก็หยิบโน่นทำนี่อยู่อย่างไม่รู้จบ  

นั่นแสดงว่า ตัวตนของท่านยังมีคุณค่าและมีศักยภาพที่จะหยัดยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง...  หรือแม้แต่การเคยชินกับการทำงานมาตลอดชีวิตที่ไม่รู้ฝั่งฟากว่าการงานเหล่านี้จะยุติลงเมื่อใด   หรือแม้แต่การทำงานเพื่อเป็นการออกกำลังกาย....

คนสูงอายุทุกคน จะภาคภูมิใจที่ได้ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเอง แม้ลูกๆจะมาช่วยเหลือจุนเจือ แต่ก็เป็นบางส่วน ตัวเองก็สามารถช่วยตัวเองอยู่ได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้ว

การที่ครอบครัวใกล้ชิดกัน แม้จะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกัน ก็จะมีความอบอุ่นมากและยังช่วยป้องกัน ไม่ให้ลูกหลาน มีพฤติกรรมนอกลู่ นอกทางๆปอีกด้วย

และเห็นด้วยอย่างมากที่ ......คุณพนัส บอกว่า...

ในทุกปี   เราจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้าไปจัดกิจกรรมในสถานสงเคราะห์ฯคนชรา  อย่างต่อเนื่อง...