ความเห็น 404447

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

P

อาจารย์บอกว่า.....

 อ่านแล้ว.....ดีใจเพราะมีความพยายามที่จะดูแลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุก็มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการดำรงอยู่ในชีวิตบั้นปลาย   ที่เสียใจ ก็คือ  สังคมไทยเปลี่ยนไป วัฒนธรรมที่ลูกหลานมาดูแลสุขภาพพ่อแม่ปู่ย่าตายายกำลังสื่อมถอยน้อยลงไป....

ค่ะ สังคมเรากำลังเปลี่ยนไป ด้วยความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจ และด้วยกระแสการบริโภคนิยมที่ไหลบ่าเข้าไป ทำลายสิ่งดีๆ วัฒนธรรมดีๆเก่าแก่ ของเราให้ถดถอยไป

ในฐานะของความเป็นอาจารย์ๆก็สามารถที่จะสอดแทรก เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมได้อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ

สิ่งดีๆในสังคมจะได้คงอยู่ต่อไป ตราบนานเท่านานค่ะ

ส่วนตัวอาจารยืเอง ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ ความรู้ความสามารถมากมาย ชาตินี้ คิดทำอะไรต่ออะไร ยังได้ไม่หมดเลยค่ะ มีอะไรให้ทำมากมาย ไม่ต้องห่วง ไม่มีใครดูแลหรอกค่ะ ยังไง เราก็ดูแลตัวเองได้แน่ๆอยู่แล้ว