ความเห็น 404195

คำลงท้ายในการเขียนจดหมาย

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับPberger0123

  • ไม่ได้ดูเนตหลายวันเนื่องจากฟ้าผ่าลงมาใกลที่พักเลยไม่ได้ใช้เนตวันนี้มาโรงเรียนสอบก็เลยโอกาสเยี่ยมชม
  • ผมชอบคำลงจดหมายแบบฝรั่ง ช่วงพี่ผมฝึกเรียนใช้หนังสือ ตำราเรียนภาษาอังกฤษ ๗๕ ชั่วโมง โดย มนิตย์ มานิตย์เจริญ รวมสานส์การพิมพ์  ฝึกอ่านด้วยตนเอง ราว ๓๐ ชั่วโมงก็ต้องหยุด
  • คำลงท้ายผมทางการชอบใช้  sincerely หรือถ้าเขียนหาสาวๆใช้ miss you so much