ความเห็น 404097

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

P

ดีใจและขอบคุณค่ะ  ที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างมีประโยชน์ยิ่ง คุณวิบุลบอกว่า.....

คนเหล่านี้ส่วนใหญ่นอกจากจะไม่มีเงินออมแล้ว ยังแบกภาระหนี้สินไว้รุงรัง ทำให้น่าห่วงถึงคุณภาพชีวิตของคนชรา โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยและไม่มีเงินออม

  • ระบบประกันสังคมของเรามีไม่มาก และไม่ได้ครอบคลุมมากนัก

ข้อนี้ ใช่เลยค่ะ เพราะคนที่จะเข้าระบบนี้ได้ ต้องทำงานในสถานประกอบการเท่านั้น  

ดังนั้น  คนในภาคเกษตรหรือรับจ้างไม่อยู่ในโครงการนี้อีกเป็นจำนวนมาก   แต่ถ้าออกจากงาน และจะส่งเงินต่อก็ได้นะคะ อย่าให้ออกเกินเลย 6 เดือนไปนะคะ ก็ยังได้หลักประกันในระบบนี้อยู่ มีคนทำอย่างนี้ มากมายค่ะ

พนักงานของดิฉันที่บริษัทฯ และเด็กที่บ้าน ทั้งบ้านตัวเอง และบ้านลูกชาย   ไม่ว่า จะหน้าที่อะไร จะให้เขาสังกัดอยู่ในบริษัทหมด เพราะจะได้มีหลักประกันสุขภาพ  ไม่อยากให้เขา กังวลใจเรื่องหลักประกันในชีวิตค่ะ

บางทีคนเรา เวลาหนุ่มสาว ก็ตกอยู่ในความประมาท มีเท่าไรใช้หมด ไม่รู้จักใช้เงิน เวลาแก่ตัวก็ลำบาก ไม่มีเงินออม

  • ข้อที่สำคัญมากที่คุณวิบุลหยิบยกมาคือ........

การส่งเสริมทัศนคติของคนทั่วๆ ไปให้รู้ถึงการกตัญญูรู้คุณ ให้คนรุ่นหลังช่วยดูแลคนชรา ส่งเสริมองค์กรท้องถิ่นชุมชนให้ดูแลคนแก่ คนอ่อนกว่าดูแลคนแก่กว่า

คนไทย โดยภาพรวม มีความกตัญญู อยู่ในจิตใจ เป็นพื้นฐานอยู่แล้วค่ะ

แต่ตอนนี้ ดูเหมือนน้อยลง เพราะ ความสัมพันธ์ในครอบครัวเหินห่างไป ต้องจากบ้านมาอยู่ต่างถิ่น เพื่อทำมาหากิน แยกครอบครัวออกมาต่างหาก มีภาระต้องเลี้ยงดูครอบครัวของตน ทำให้ต้องละเลยพ่อแม่ไป

 ซึ่งเรื่องนี้ คิดว่า เราต้องรณรงค์ให้คุณธรรมความกตัญญูข้อนี้ ของเรา ไม่เลือนหายไปค่ะ